Categorii

Producători

Furnizori

Buletin de știri

Informare cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal

  Dorim să vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație  a acestor date (numitîncontinuare"Regulamentul") este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Prelucrăm date cu character personal atunci când achiziționați produse și/sau servicii de la noi și pe această cale, vă facem cunoscut ce date cu character personal colectăm și prelucrăm, modul și scopurile în care le prelucrăm, ce drepturi aveți cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal.

Operatorul datelor cu character personal este:

S.C. GENA S.R.L. – cu sediul in Giurgiu, str. Bucuresti, nr.27, jud. Giurgiu, tel/fax. 0246220179, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/1216/1992, avand CUI 3352753, avand cont virament RO23RNCB0145037300100001 deschis la B.C.R. Giurgiu.

   Ce date colectăm și prelucrăm

Colectăm și prelucrăm datele pe care le furnizați în mod direct prin completarea formularului de furnizare date, date pe care le obținem despre dumneavoastră, precum și date pe care le obținem pe baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod explicit.

Date de contact:nume, prenume, adresa de domiciliu sau cea de corespondență (acolo unde aceasta este diferită de cea de domiciliu), număr de telefon, adresă de e-mail.

Date cont client: IDclient, nume de utilizator, parolă, număr, serie carte de identitate și data eliberării  acesteia, cod numeric personal, cont bancar, adresă de facturare, comportamentul de plată și statusul plății. Acestea include și detailii despre interacțiunile desfășurate cu departamentul de Relații cu clienții si Departamentul de colectare debite: cererile dumneavoastră de asistență, canalul prin care au fost adresate, înregistrările incidentelor și detaliile necesare pentru a le soluționa, plângerile și solicitările formulate. În cazul în care interacțiunea se desfășoară telefonic: ora, durata apelului, soluția găsită dupa caz.

În ce scop folosim aceste informații?

1.Pentru a vă furniza produsele sau serviciile noastre.

Astfel, prelucrăm datele cu character personal pentru unul sau mai multe dintr escopurile mentionate mai jos:

(i)stabilirea relației noastre contractuale;

(ii)redactarea, semnarea, executarea și încetarea contractului;

(iii)facturarea și încasarea contravalorii produselor și/sau serviciilor ,inclusive trimiterea de comunicări cu privire la obligațiile dumneavoastră de plată;

(v)           întocmirea și păstrarea evidențelor prevăzute de lege; (vi)raportări interne și către autoritățile competente.

Ce date folosim pentru furnizarea produselor și serviciilor?

Ori de câte ori furnizăm un produs sau un serviciu, folosim: Datele de contact, Date cont client, Datele obținute despre dumneavoastră,

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm ocategorie largă de date cu character personal în vederea încheierii și executării contractului, începând cu momentul colectării lor. Durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcție de necessitate sau de obligația pe care o avem, astfel:

(i)Furnizarea produselor și/sau serviciilor

Pentru a putea furniza produsele și/sau serviciile noastre, Datele de contact, Date cont client, Datele obținute despre dumneavoastră, sunt păstrate pe întreaga durată a contractului și o perioadă de 10(zece) ani după terminarea acestuia.

(ii)Relația contractual ș iîncasarea contravalorii produselor și/sau serviciilor

Pentru a putea face dovada relației contractual pe care o avem cu dumneavoastră, păstrăm datele cu character personal prelucrate în vederea executării contractului pe toată durata de derulare a acestuia, și adițional pentru o perioadă de 10(zece) ani de la data încetării relației contractuale. În acest sens, păstrăm contractul, documentele emise în legătură cu încheierea și executarea contractului, precum și informații despre istoricul plăților la data terminării contractului. Dacă, într-o perioadă de 3(trei) ani de la data terminării contractului, doriți să redeveniți clientul nostru, putem verifica și istoricul plăților menționat mai sus, pentru a vedea gradul dumneavoastră de bonitate. În cazul în care ,la încetarea relației contractual pe care o avem cu dumneavoastră, rămân sume de recuperat, păstrăm datele care sunt necesare recuperăriilor până la momentul achitării acestora sau până la expirarea termenului de prescripție, oricare dintre acestea intervine primul.

De asemenea ,legislația fiscală, ne obligă să păstram toate informațiile aferente facturării serviciilor sau produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la data de 31 decembrie a anului în care au fost emise.

Pe durata păstrării, datele sunt stocate electronic pe serverul nostru.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

În situația existenței unei datorii cu privire la relația contractual pe care o avem cu dumneavoastră, vom dezvălui datele dumneavoastră unor agenți de colectare debite/recuperare creanțe în vederea recuperării datoriei. Aceștia vă vor contacta în numele nostru.

Dezvăluim datele dumneavoastră autorităților și/sau instituțiilor publice române care au dreptul prevăzut de lege pentru a le solicita, ca de exemplu, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; instanțe judecătorești,politie,etc.

2.Pentru marketing direct și evaluarea satisfacției

Dorim să vă furnizăm informații și recomandări corespunzătoare intereselor dumneavoastră. Avemun interes legitim de a îmbunătăți experiența și calitatea produselor și/sau serviciilor oferite clienților noștri, astfel încât să beneficiați la maximum de acestea.

Utilizăm datele dumneavoastră pentru evaluarea satisfacției pe care o aveți ca urmare a utilizării produselor și/sau serviciilor noastre, precum și pentru crearea de oferte care să răspundă nevoilor și intereselor dumneavoastră.

Vă vom contacta pentru a vă prezenta oferte potrivite intereselor dumneavoastră (deexemplu:evenimente,ofertespeciale,etc.) și pentru a lua parte la sondajele noastre, potrivit consimțământului dumneavoastră liber exprimat la semnarea Declarației de consimțământ.

Aveți la dispoziție mai multe canale pe care le puteți utilize pentru a fi contactat (de exemplu:apel telefonic,e-mail,SMS,). Puteți allege oricare dintre aceste canale de comunicare la semnarea Declarației de consimțământ.

De fiecare dată când vă vom contacta, indifferent de canalul ales, veți putea, într-un mod cât mai simplu să alegeți să nu mai primiți deloc comunicări din partea noastră pentru marketing direct și/sau evaluarea satisfacției. De asemenea, vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți opune sau cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Ce date folosim pentru acest scop?

Pentru a înțelege cum să îmbunătățim experiența dumneavoastră in relatia noastra de colaborare, analizăm datele dumneavoastră de contact și datele contului de client, precum și datele autovehiculului, acordând  o atenție sporită produselor și/sau serviciilor achiziționate și părerilor dumneavoastră referitoare la produsele și serviciile pe care noi vi le oferim.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt păstrate de la momentul colectării lor pe durata necesară utilizării lor și pentru o perioadă de maxim 2 ani de la ultima interacțiune pe care am avut-o cu dumneavoastră sau pe orice altă perioadă prevăzută de obligația de păstrare a datelor aplicabilă.

4.Pentru a ne îndeplini obligațiile legale

Avem obligația ca, la solicitarea autorităților publice (OficiulNationaldePreveniresiCombatereaSpalariiBanilor,instanțede judecată, poliție, etc.), întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să comunicăm către acestea datele dumneavoastră.

Ce date trebuie să păstrăm?

Date de contact, Date cont de client, Date pe care le obținem despre dumneavoastră.

Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Vă vom păstra datele pe toatădurata necesară folosirii acestora ,astfel cum este indicat de către autoritatea competent și în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare.

Dețineți controlul asupra datelor dumneavoastră

Puteți controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu character personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni, oricând doriți.

Accesarea datelor: puteți solicita o copie a datelor cu character personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexact sau incomplete, puteți solicita rectificarea sau completarea lor.

Opoziția la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare.În funcție de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situația de fapt, precum şi prevederile legale aplicabileșivomrevenifărăîntârzierinejustificatecudetaliidespreimplementareasolicitării.

În cazul în care veț ialege să nu vă mai prelucrăm datele cu character personal în scopuri de marketing direct și evaluarea satisfacției și nici să mai primiți vreo comunicare comercială în legătură cu aceste activități, indifferent de canalul ales ca mijloc de comunicare, vom înceta orice astfel de prelucrare. În cazulcanalelorpentrucarev-ațidatexpresconsimțământul,vomconsideraexercitareadreptului dumneavoastră la o poziție cu o retragere de consimțământ.

Ștergerea datelor: ne puteți cere să ștergem datele cu character personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele care justifică solicitarea și vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre implementarea ei.Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a datelor, astfel cum sunt menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi șterse.

Restricționarea prelucrării: puteți să soliciți restricționarea prelucrării.Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricționare prevăzute de lege și vom  reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre implementarea ei(acestaesteundreptnouconformRegulamentului). Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră pot fi stocate în continuare și vor fi prelucrate în mod limitat.

Retragerea consimțământului: în cazul în care v-ați dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, îl veți putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra în sistemele noastre fără întârzieri nejustificate. Pentru exercitarea acestui drept vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa sc_gena@yahoo.com.


www.price.ro - your shopping expert